Asutatakse erakondadeülene mõttekoda Isamaalised

24. novembril teatas oma asutamisest erakondadeülene poliitiline mõttekoda Isamaalised. Liikumine pakub väljundit inimestele, kes peavad poliitikas esmatähtsaks rahvusriigi ideaali. Mõttekoja ellukutsujad on kultuurikorraldaja Juhani Jaeger ning ettevõtjad Kaspar Kokk ja Mart Maastik.


Juhani Jaegeri sõnul on algatuse ajendiks järjest suurema osa inimeste rahulolematus poliitika kaugenemisega aatelisest eestimeelsest ellusuhtumisest. “Laulva revolutsiooni ajal olime me kõik rahvuslased. 1991 taastati Eesti rahvusriik. Vahepealsete aastakümnetega on edukalt üles ehitatud vabaturumajandus, isikuvabadused ja sotsiaalsüsteem. Samas leidub järjest enam inimesi, kelle arvates on parteid ühiskonna praktiliste probleemide lahendamise ja peenhäälestamise käigus unustanud kõige olulisema: eesti rahvusriigi,” lisas Jaeger.


Mart Maastiku jaoks on rahvusriigi olemus kokku võetav põhiseaduse preambuli sõnadega, mille kohaselt Eesti riik on loodud rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade. “Küsimus on prioriteetides. Poliitik peab iga algatuse puhul endalt küsima, kuidas aitab see kaasa meie rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele,” tõdes Maastik.


Maastik ühtegi erakonda ei kuulu, Jaeger ja Kokk on aga Isamaa Erakonna liikmed. Juhani Jaegeri arvates mõttekoja ja erakonna tegevus teineteist ei sega, vaid täiendavad. “Isamaa erakonna enamik jagab kindlasti mõttekoja asutamise aluspõhimõtteid. Erakonna sees seisavad Isamaalised selle eest, et jätkuks rahvuslik ja konservatiivne parempoolne poliitika,” lisas Jaeger, kes on ka Isamaa Erakonna volikogu liige.


Isamaalised tegutsevad samanimelise Facebooki grupi vormis, millega on oodatud liituma mõttekaaslased sõltumata erakondlikust taustast. Mõttekojaga liitumiseks tuleb vastata jaatavalt inimese maailmavaadet puudutavale kuuele küsimusele. Ava grupi link siin.

Kui nõustud järgnevaga, oled sa isamaaline inimene ja oodatud liituma mõttekaaslastega:
1) Eesti riigi mõte on rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.
2) Eestil on õigus kaitsta end mistahes sissetungijate eest kõigi vahenditega ja igaühe kohus on sellesse panustada.
3) Eesti keele areng ja kasutamine tuleb tagada kõikides kultuuri- ja eluvaldkondades kõrgharidusest teeninduseni.
4) Eestlaste arv ja osakaal rahvastikus peavad tõusma.
5) Eestlaseks saab eestlaseks kasvades. Kõige loomulikum keskkond selleks on traditsiooniline perekond.
6) Inimeste vaba, turvalise ja õnneliku elu aluseks on traditsioonilistel hoiakutel ja kristlikel väärtustel rajanev ühiskond.